Firemní pojištění majetku, pojištění strojů


Pojištění majetku firmy 

K čemu slouží pojištění majetku firmy. Pojištění podnikatelského majetku firmy poskytuje pojistnou ochranu na nemovitý (budovy, haly, stavby...) i movitý majetek (vybavení kanceláří, provozoven, stroje, zásoby vlastní, zásoby cizí atd.) před živelnými pohromami jako jsou požáry, povodně, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu nebo stožáru, vodovodní škody, vandalismus ale i odcizení a krádeže. Plnění z tohoto pojištění slouží k znovupořízení poškozené nebo zničené věci. 

Vyplňte formulář. My Vám porovnáme rozsah a cenu pojištění pro Vaši firmu od více pojišťoven.

Formulář firemní majetek
Pojištění nemovitosti Pojištění movitých věcí

Máte dotazy? Zeptejte se odborníka, máme dlouholeté zkušenosti s tímto pojištěním. 
606 05 72 72, poptavky@fajnpojisteni.cz


Předmětem pojištění je

Nemovitý majetek firmy 

vztahuje se na následující pojistná nebezpečí: 
- požár, výbuch, kouř, úder blesku, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk
- vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu nebo stožáru, povodeň, lavina, zemětřesení, sesuv půdy, zřícení skal, voda vytékající z vodovodního zařízení, přepětí, nepřímý úder blesku
- odcizení a krádež
- vandalismus 
- pojištění rozbití skel, poškození fasády ptactvem a hlodavci 
- případně další rizika specifikovaná ve smlouvě

Předmětem pojištění jsou budovy specifikované v pojistné smlouvě, oplocení, skla výloh a dveří, markýzy atd. 

Movitý majetek firmy 

stejně jako u nemovitostí se pojištění vztahuje na následující pojistná nebezpečí: 
- požár, výbuch, kouř, úder blesku, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk
- vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu nebo stožáru, povodeň, lavina, zemětřesení, sesuv půdy, zřícení skal, voda vytékající z vodovodního zařízení, přepětí, nepřímý úder blesku
- odcizení a krádež
- vandalismus 
- pojištění rozbití skel, poškození fasády ptactvem a hlodavci 
- případně další rizika specifikovaná ve smlouvě

Předmětem pojištění mohou být 
- vlastní zásoby, cizí zásoby
- vybavení kanceláří, provozoven
- stroje 
- cennosti, peníze

Pojistné plnění se většinou vyplácí v nových cenách. Znamená to, že pojišťovna vyplatí pojistné plnění na znovupořízení věci nebo na její opravu. 


Pojištění přerušení provozu

Pojištění zaručuje podnikům a firmám náhradu finančních škod v případech, kdy je podnik mimo provoz v důsledku živelní pohromy, krádeže nebo loupeže. Pojistné plnění se vyplácí za ušlý zisk, ušlé nájemné a dále také na stálé náklady jako jsou náklady na elektřinu, plyn, náklady na zaměstnance, které podnik vynakládá i v případech, kdy je mimo provoz 


Sledujte nás na sociálních sítích: