Zpět

Co znamená podpojištění?

Pojišťovna mi napsala, že mi nevyplatí celou škodu na domě, prý z důvodu podpojištění. Co to znamená a mají na to právo?

Tzv. podpojištěn vzniká v situaci, kdy si klient pojistí např. nemovitost a záměrně udá nižší hodnotu této nemovitosti než je její skutečná pojistná hodnota. Často se to stává, že klient zadá tuto hodnotu podle ceny nemovitosti. Pojistná hodnota se však vždy rovná částce, za kterou by pojištěný obdobnou budovu postavil.

Jelikož pojistník platí nižší pojištění než by bylo k té nemovitosti odpovídající, tak v případě škody pojišťovna nahradí jen část financí odpovídající právě tomu poměru sjednané pojistné částky ku skutečné pojistné hodnotě nemovitosti

Abychom se vyhnuli těmto problémům, je potřeba správně určit pojistnou částku, což se u nemovitostí dělá nejčastěji výpočtem podle rozměrů budovy nebo třeba kvalifikovaným odhadem. Pro dokonalou náhradu poškozených věcí si sjednáme pojištění tzv. v nových cenách.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.

  
  

Sledujte nás na sociálních sítích: